Startcoupons

Uit wiki.horsetycoon.nl

(Doorverwezen vanaf Startcoupon)
Ga naar: navigatie, zoeken

Wat zijn startcoupons

Startcoupons heb je nodig om in een wedstrijd te kunnen starten, je kunt ze gewoon bij je rijvereniging kopen, onder het kopje wedstrijden.
Mq3H5Xl.jpg

Wat is de functie van startcoupons

Startcoupons is eigenlijk een middel om goedkoper wedstrijden te rijden. Een gewone wedstrijd die je rijd kost €25. Als je een startcoupon gebruikt is het maar €10 (de prijs van de startcoupon zelf).

Types

Deze startcoupons kan je kopen als je in een rijvereniging zit:

  • Eenmalig gebruik (springen /dressuur)
  • 10 x gebruiken (springen /dressuur)
  • 100 x gebruiken (Springen /dressuur)

Deze startcoupons kan je alleen winnen( bijv bij bepaalde acties) :

  • 50 x te gebruiken (springen /dressuur)
  • Onbeperkt te gebruiken ( springen /dressuur)
Persoonlijke instellingen